سورس آموزش برنامه نویسی b4a

این آموزش منتشر شده در کافه بازار بالای 200 بار با قیمت 2000 تومن خریداری شده و ارزش بالایی دارد ،
اما تا زمان راه اندازی کامل سایت این سورس به قیمت 9900 تومن به فروش میرسد

مشاهده برنامه ساخته شده با این سورس

سان فایل یک پروژه در حال توسعه و پیشرفتِ هفتگی میباشد .